Protetyka

 • Konsultacje protetyczne
 • Bonding
 • Korony porcelanowe na podbudowie metalowej
 • Korony porcelanowe na podbudowie z tlenku cyrkonu
 • Korony pełnoceramiczne
 • Mosty
 • Protezy akrylowe
 • Protezy szkieletowe
 • Licówki porcelanowe
 • Wkłady onlay / inlay
 • Zastosowanie skanera i Tero zamiast tradycyjnych wycisków