Diagnostyka radiologiczna

  • Zdjęcia RTG punktowe zębów
  • Zdjęcia pantomograficzne
  • Zdjęcia cefalometryczne